فنگ شویی

آشنایی بااصول فنگ شویی به زبان ساده

مربع لوشو و جهات هشت گانه

مربع جادویی

هر محیطی را اعم از خانه٬ دفتر کار٬ کلاس٬ میز٬ ماشین و ... را به ۹ قسمت تقسیم می کنند.این 9 قسمت به همین صورتی است که در شکل می بینید.عناصری را که دفعه قبل در موردش صحبت کردیم توی این مربع به ترتیب خاصی پخش شده اند.

نکته:در نقشه های چینی جایگاه شمال پایین صفحه است.لطفا به این نکته دقت کنید.

مربع لوشو

در شکل دوم شما مربع لوشو را می بینید.از بین 5 عنصر نام برده شده آب و آتش هر کدام یک خانه دارند.چون این دو عنصر پر قدرت هستند برای حفظ تعادل هر کدام یک خانه دارند.آب شماله.(پایین صفحه، مربع شماره 1)مظهر کوه های پربرفه.آتش جنوبه(خانه 9).

زمین عنصر مادر است و نیز از تمام عناصر ضعیف تر است به همین خاطر 3 تا خانه متعلق به زمین است.(خانه های 2، 5، 8)عناصر چوب و فلز از نظر قدرت متوسط هستند و هر کدام دو خانه دارند.چوب متعلق به خانه های3 و 4 (شرق و جنوب شرقی).فلز هم خانه های 6 و 7(غرب و شمال غربی)

به ترتیب شمال غربی(خانه 6) جای افراد کمک کننده است.شمال(خانه 1) جایگاه شغل و حرفه است.شمال شرقی(خانه 8) محل دانش و تحصیلات است.شرق(خانه 3) مربوط به نیاکان و خانواده است.مرکز که بسیار مهم است(خانه 5) مربوط به سلامتی است.غرب(خانه 7)مربوط به هر چیزی است که فرد به وجود می آورد.به همین خاطر خانه شماره 7 را جایگاه خلاقیت و فرزندان می دانند.جنوب شرقی(خانه 4) مربوط به پول و مسائل مالی است.جنوب(خانه 9) جایگاه موفیت و اعتبار فرد است.و در آخر جنوب غربی(خانه 2) مربوط به روابط دو گانه است که می تواند رابطه زناشویی یا شراکت باشد.

اگر به دلیلی خانه مربع نباشد(مشکل اکثر خانه ها) قسمتی از مربع لوشو ما حذف می شود.مثلا در خانه زیر دو خانه شماره 6 و 1 حذف شده است و خانه شماره 4 کمبود دارد.که نشان دهنده این است که افراد ساکن این خانه در شغل و حرفه خود مشکل دارند.و همچنین در زندگیشان کسی را ندارند که به خوبی آنها را ساپورت کنند و در آخر اوضاع مالی چشمگیری هم ندارند.

فنگ شویی

وقتی یک خانه یا هر محلی به هر ترتیب یک قسمتی را کم دارد یا قسمتی را زیاد دارد باعث به وجود آمدن عدم تعادل در آن محیط می شود.و ما باید از تکنیک هایی استفاده کنیم تا عدم تعادل انرژی را بر طرف کرده ، اجازه دهیم تا انرژی به شکل صحیحی جریان پیدا کند.برای این کار می توان از نور، صوت،گیاه زنده،رنگ ها و چرخه عناصر استفاده کرد.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲ اردیبهشت۱۳۸۶ساعت 19  توسط حمیده معتمد رستگار  |