نمایشگاه شمع های تزئینی - شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۹
آداب و رسوم در اعیاد چینی - چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۸۷
موفقیت تحصیلی با فنگ شویی - جمعه چهارم بهمن ۱۳۸۷
عادات ازدواج در میان چینیان - یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۸۷
کارت تبریک - چهارشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۸۷
The Dark Knight - دوشنبه چهارم شهریور ۱۳۸۷
[عنوان ندارد] - دوشنبه هفتم مرداد ۱۳۸۷
[عنوان ندارد] - سه شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۸۷
نکاتی در مورد فنگ شویی : - سه شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۸۷
اتاق کودک(قسمت دوم) - جمعه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۸۷
اتاق کودک(قسمت اول) - سه شنبه بیستم فروردین ۱۳۸۷
شمع - جمعه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۶
[عنوان ندارد] - شنبه یکم دی ۱۳۸۶
جلسه بعدی آموزش فنگ شویی - شنبه یکم دی ۱۳۸۶
لغو آموزش فنگ شویی در برنامه خانه مهر - چهارشنبه هفتم آذر ۱۳۸۶
دکوراسیون صحیح اتاق غذاخوری طبق اصول فنگ شویی - چهارشنبه سی ام آبان ۱۳۸۶
نمادهای فنگ شویی (مهم) - یکشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۸۶
آموزش فنگ شویی در برنامه خانه مهر - یکشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۶
آموزش فنگ شویی در برنامه خانه مهر - شنبه بیست و یکم مهر ۱۳۸۶
نماد های فنگ شویی - شنبه بیست و یکم مهر ۱۳۸۶
جلسه سوم آموزش فنگ شویی در برنامه خانه مهر - شنبه بیست و یکم مهر ۱۳۸۶
فنگ شویی دفتر کار - سه شنبه بیستم شهریور ۱۳۸۶
حل مشکلات شما به شیوه فنگ شویی از طریق اینترنت: - یکشنبه هجدهم شهریور ۱۳۸۶
توضیح در مورد جلسه دوم آموزش فنگ شویی و پاسخ به سوالات دوستان - شنبه سوم شهریور ۱۳۸۶
جلسه دوم آموزش فنگ شویی - یکشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۶
جلسه اول آموزش فنگ شویی در برنامه خانه مهر - یکشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۶
سری جدید برنامه آموزش فنگ شویی از طریق تلویزیون - چهارشنبه دهم مرداد ۱۳۸۶
نکاتی از فنگ شویی: - پنجشنبه سی و یکم خرداد ۱۳۸۶
مربع لوشو و جهات هشت گانه - یکشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۶
عناصر و چرخه ها - جمعه سوم فروردین ۱۳۸۶
یین و یانگ و پاسخ به سوالات دوستان(قسمت دوم) - سه شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۵
پاسخ به سوالات دوستان(قسمت اول) - سه شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۵
انرژی چی - سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۸۵
نمادهای فنگ شویی - چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۵
ریشه های فنگ شویی: - سه شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۵
فنگ شویی چیست؟ - دوشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۵
[عنوان ندارد] - یکشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۸۵