نمایشگاه شمع های تزئینی - شنبه بیست و ششم تیر 1389
آداب و رسوم در اعیاد چینی - چهارشنبه سی ام بهمن 1387
موفقیت تحصیلی با فنگ شویی - جمعه چهارم بهمن 1387
عادات ازدواج در میان چینیان - یکشنبه پانزدهم دی 1387
کارت تبریک - چهارشنبه سیزدهم شهریور 1387
The Dark Knight - دوشنبه چهارم شهریور 1387
[عنوان ندارد] - دوشنبه هفتم مرداد 1387
[عنوان ندارد] - سه شنبه بیست و یکم خرداد 1387
نکاتی در مورد فنگ شویی : - سه شنبه بیست و یکم خرداد 1387
اتاق کودک(قسمت دوم) - جمعه سیزدهم اردیبهشت 1387
اتاق کودک(قسمت اول) - سه شنبه بیستم فروردین 1387
شمع - جمعه بیست و چهارم اسفند 1386
[عنوان ندارد] - شنبه یکم دی 1386
جلسه بعدی آموزش فنگ شویی - شنبه یکم دی 1386
لغو آموزش فنگ شویی در برنامه خانه مهر - چهارشنبه هفتم آذر 1386
دکوراسیون صحیح اتاق غذاخوری طبق اصول فنگ شویی - چهارشنبه سی ام آبان 1386
نمادهای فنگ شویی (مهم) - یکشنبه بیست و هفتم آبان 1386
آموزش فنگ شویی در برنامه خانه مهر - یکشنبه سیزدهم آبان 1386
آموزش فنگ شویی در برنامه خانه مهر - شنبه بیست و یکم مهر 1386
نماد های فنگ شویی - شنبه بیست و یکم مهر 1386
جلسه سوم آموزش فنگ شویی در برنامه خانه مهر - شنبه بیست و یکم مهر 1386
فنگ شویی دفتر کار - سه شنبه بیستم شهریور 1386
حل مشکلات شما به شیوه فنگ شویی از طریق اینترنت: - یکشنبه هجدهم شهریور 1386
توضیح در مورد جلسه دوم آموزش فنگ شویی و پاسخ به سوالات دوستان - شنبه سوم شهریور 1386
جلسه دوم آموزش فنگ شویی - یکشنبه بیست و هشتم مرداد 1386
جلسه اول آموزش فنگ شویی در برنامه خانه مهر - یکشنبه بیست و هشتم مرداد 1386
سری جدید برنامه آموزش فنگ شویی از طریق تلویزیون - چهارشنبه دهم مرداد 1386
نکاتی از فنگ شویی: - پنجشنبه سی و یکم خرداد 1386
مربع لوشو و جهات هشت گانه - یکشنبه دوم اردیبهشت 1386
عناصر و چرخه ها - جمعه سوم فروردین 1386
یین و یانگ و پاسخ به سوالات دوستان(قسمت دوم) - سه شنبه بیست و دوم اسفند 1385
پاسخ به سوالات دوستان(قسمت اول) - سه شنبه پانزدهم اسفند 1385
انرژی چی - سه شنبه هشتم اسفند 1385
نمادهای فنگ شویی - چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1385
ریشه های فنگ شویی: - سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1385
فنگ شویی چیست؟ - دوشنبه بیست و سوم بهمن 1385
[عنوان ندارد] - یکشنبه بیست و دوم بهمن 1385